Pontus rum devletinin kurulmasını engelleyen cemiyet

kopyaarsivi.files.wordpress.com

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Trabzon ve çevresinin Rumlara verilmesini ve böl­gede Rum Pontus Devleti’nin kurulmasını önlemek amacıyla kurulmuştur. Kilikyalılar Cemiyeti: Merkezi İstanbul’da olan bu cemiyet, Adana ve çevresini işgalden korumak ve bölgenin Ermenilere verilmesini önlemek amacıyla mücadele etmiştir.

Birinci Dünya Savaşı - Slayt Sunum Galerisi | Powerpoint ...

Oct 19, 2009 · Pontus Rum Cemiyeti: Doğu Karadeniz ve çevresinin Rumlara verilmesini ve Rum Pontus Devletinin kurulmasına engel olmak için kuruldu. Milli Kongre Cemiyeti: İstanbul’da kurulan bu cemiyet Türklere karşı yapılan haksızlıkları basın … KÜRŞAT ÇALIŞKAN: ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP DERS NOTU … • Merkezi Trabzon olmak üzere Trabzon ve çevresinde Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını engellemek için kurulmuştur. • Erzurum Kongresinden sonra Doğu Anadolu Cemiyetinin bir şubesi haline gelmiştir Trabzon Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti • Trabzon ve çevresinde bağımsız bir Türk Devleti kurmak amacı ile kurulmuştur. ÜNİTE I BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Trabzon Müdafaa - i Hukuk - u Milliye Cemiyeti • Amacı Trabzon ve çevresinde bir Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını engellemektir. Alyans İsrail ve …

Devletin kurulmasından sonra yaşanan gelişmelere paralel olarak ordu da yeniden cemiyetler, “Mavr-I Mira Cemiyeti, Pontus Rum cemiyeti ve Kürt Teali Cemiyeti”dir. TBMM bu hazırlıkları yürütürken, barışı engelleyen taraf durumuna  Amacı doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesini engellemektir. kurulan cemiyet Karadeniz bölgesinde Pontus Rum devletinin kurulmasını engellemeye  Yararlı ve Zararlı Cemiyetler | DersinÖzü Trabzon ve çevresinde Pontus Rum Devletinin kurulmasını engellemek amacıyla kuruldu. Erzurum kongresinin toplanmasında etkili olmuştur. 4. Şark Vilayetleri (Doğu Anadolu) Cemiyeti. Ermenistan Devletinin kurulmasını engellemek amacıyla kuruldu. Erzurum kongresinin toplanmasında etkili oldu. İŞGALLERİN BAŞLAMASI VE MİLLÎ MÜCADELEYE HAZIRLIK, 2 ... - Trabzon ve civarının Rumlara verilerek bu bölgede Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını önlemek; işgallere ve Pontus çetelerine karşı silahlı direnişte bulunmak üzere kurulmuştur. - Erzurum Kongresi'nin toplanmasında Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile … Yararlı ve Zararlı Cemiyetler-SiberDershane

* Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti: Doğu Karadeniz ve çevresinin Rumlara verilmesini ve Rum Pontus Devletinin kurulmasına engel olmak için kuruldu. * Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve çevresinin Ermenilere verilmesini önlemek için kurulmuştur. Çalışma Kitabı Cevapları, Ders Kitabı Cevapları, Ödevler ... Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Trabzon ve çevresinin Rumlara verilmesini ve böl­gede Rum Pontus Devleti’nin kurulmasını önlemek amacıyla kurulmuştur. Kilikyalılar Cemiyeti: Merkezi İstanbul’da olan bu cemiyet, Adana ve çevresini işgalden korumak ve bölgenin Ermenilere verilmesini önlemek amacıyla mücadele etmiştir. Inkilap Tarihi 1 - SlideShare Mar 04, 2010 · Pontus Rum Cemiyeti: Yeniden canlandırılan Etnik-i Eterya derneği ile birlikte Doğu Karadeniz de rum devleti kurmak için faaliyet göstermiĢtir. Ermeni Cemiyetleri: Ermeni patriği Zevan efendi, rum dernekleri ile ortak bir komite oluĢturdu. Amacı, Güney Doğa Anadolu da ermeni devleti kurmaktır. Yararlı cemiyetler ve amaçları... - Kpss Soru(n) Çözüm ...

Ödevmatik - Ödev Sitesi: Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ...

11.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ DERS NOTLARI,ÖZET,KISA NOTLAR 11. SINIF İnkılap Tarihi Özeti T.CİNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürk'ün Öğrenim Hayatı Mustafa Kemal, Haziran 1887'de başladığı ilköğrenimine bir süre annesinin arzusu­na uyarak Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde devam etti.Fakat çok geçmeden babasının isteği ile Selanik'te Batılı tarzda eğitim veren Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti ve ilkokulu burada 11. sınıf konulari - Tarih Notlari Kısa bir süre sonra yurt içinde ve dışında destek bulan cemiyet, özellikle Rumeli’deki teşkilatlanmaya hız verdi. Doğu Karadeniz ve çevresinin Rumlara verilmesini ve Rum Pontus Devletinin kurulmasına engel olmak için kuruldu. Tam bağımsızlığımızı ve ekonomik gelişmemizi engelleyen sınırlamalar ve Kurtuluş savaşı öncesi hazırlık döneminde neler olmuştur? Mavri Mira ile birlikte çalışmıştır. Trabzon ve dolaylarındaki Rumları birleştire-rek ve Rum Pontus Devleti'ni yeniden kurmayı amaç-lamıştır. 3. Pontus Rum Derneği Rum Patrikhanesine bağlı olarak çalışan bir örgüttür. Rum Pontus Devletinin kurulması için çalışmıştır. 4. Kordos (Rum … İNKILAP TARİHİ - WordPress.com


Kurtulul Dönemi Hazırlık Dönemi Konu Anlatımı – KPSS 2020 ...